код за ЄДРПОУ 25975760, код за КОАТУУ 7422410100
Адреса: 15300, Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Шевченка, б. 56, оф. 26.

КС «Корюківська» — це неприбуткова організація, створена на виконання Указу Президента України.

Установчі збори засновників відбулись 17 травня 2001 року, зареєстрована кредитна спілка — 06 серпня 2001 року.

Згідно Статуту членами КС «Корюківська» можуть бути особи, об’єднані ознакою членства в кредитній спілці: — проживають в Корюківському районі Чернігівської області.

 

Власники істотної участі (у тому числі особи, які здійснюють контроль за фінансовою установою):  відсутні.

 

Акції фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи перевищують п’ять відсотків:  відсутні.

 

Відомості про відокремлені підрозділи  кредитної спілки:  відокремлені підрозділи відсутні.

 

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації кредитної спілки: Справа про банкрутство не порушувалась. Процедура санації кредитної спілки не застосовувалась.

 

Відомості про прийняття рішення про ліквідацію спілки: Спілка в стадії ліквідації на даний момент не перебуває.

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

На виконання вимогу ч.2  ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. №2664-ІІІ (із змінами) Корюківська районна кредитна спілка «Корюківська» до укладання договору з клієнтом надає у письмовій формі наступну інформацію:

1. ОСОБА, ЯКА НАДАЄ ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ

1.1.

Найменування : Корюківська районна кредитна спілка «Корюківська»

Місцезнаходження: 15300, Чернігівська обл., Корюківський р-н, м. Корюківка, вул. Шевченка, б. 56, оф. 26

Контактний телефон: +380954205468, +380989275177

Адреса електронної пошти КС: ks.korukivska@gmail.com

Адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг: 15300, Чернігівська обл., Корюківський р-н, м. Корюківка, вул. Шевченка, б. 56, оф. 26

1.2.

Особи, які надають посередницькі послуги відсутні

1.3.

Відомості про державну реєстрацію КС:

 серія А01 № 156340 від 11.03.2004р. номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про заміну  свідоцтва про державну реєстрацію -  1 048 107 0007 000190

1.4.

Інформацію щодо включення КС до державного реєстру фінансових установ:

Включена до ДРФУ на підставі рішення Держфінпослуг від 11.03.2004 №145 Реєстраційний номер 14100064, Серія та номер Свідоцтва КС № 33, Дата видачі свідоцтва 11 березня 2004 року. 

1.5.

Інформацію щодо наявності в КС, права на надання відповідної фінансової послуги:

ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ІЗ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМ ЩОДО НАСТУПНОГО ЇХ ПОВЕРНЕННЯ

Ліцензія Нацкомфінпослуг: Серія АЕ № 287599 рішення №274 від 20 лютого 2015 року, вид господарської діяльності: діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.
Строк дії ліцензії з 05.04.2015р. по 05.04.2020р. 

Розпорядженням Нацкомфінпослуг №1662 від 09.07.2015р. ліцензію переоформлено на безстрокову.
Розпорядженням Національної комісії,що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 26 січня 2017 року № 162 актуалізовано назву ліцензії.

Статус ліцензії: чинна

НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ

16.02.2017р. розпорядженням № 310 Національної комісії,що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг видана безстрокова ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. Статус ліцензії: чинна

1.6.

Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності КС у сфері фінансових послуг:

Національний Банк України  (НБУ) місцезнаходження: Україна, 01601, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІНСТИТУТСЬКА, будинок 9, Зручна онлайн-форма на вебсайті НБУ; Для електронного звернення: nbu@bank.gov.ua (заповніть і надішліть форму та за потреби додайте супровідні матеріали. Але розмір вкладення – не більше 10 МБ); Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601; Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ, 01601;  Телефон: 0 800 505 240; Пн-Чт 9:00 – 18:00, Пт 9:00 – 16:45; Запис на особистий прийом: через онлайн-форму або за тел. 0 800 505 240; Громадська приймальня: вул. Інститутська, 12, кімн. 24.

2. ФІНАНСОВА ПОСЛУГА

(ЗАГАЛЬНА СУМА ЗБОРІВ, ПЛАТЕЖІВ ТА ІНШИХ ВИТРАТ, ЯКІ ПОВИНЕН СПЛАТИТИ КЛІЄНТ, ВКЛЮЧНО З ПОДАТКАМИ, АБО ЯКЩО КОНКРЕТНИЙ РОЗМІР НЕ МОЖЕ БУТИ ВИЗНАЧЕНИЙ - ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ТАКИХ ВИТРАТ):

2.1.

ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ІЗ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМ ЩОДО НАСТУПНОГО ЇХ ПОВЕРНЕННЯ

В результаті залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок (далі - вклад(внесок) податки і збори за рахунок фізичної особи не сплачуються на підставі пункту 165.1.29 ст.165 ПКУ.

При отримані фізичною особою процентів від КС за договором про залучення внеску (вкладу) на депозитний рахунок у кредитній спілці:

1) такий дохід оподатковуються за ставкою 18 %, відповідно до п.170.4 ст.170 ПКУ. Кредитна спілка, як податковий агент у строки, визначені ПКУ для місячного податкового періоду, до бюджету сплачує загальну суму податку, нарахованого за ставкою, визначеною п.167.1 ст.167 ПК, тобто 18%, із загальної суми процентів, нарахованих за податковий місяць на суму вкладу членів кредитної спілки.

2) з такого доходу стягується військовий збір у розмірі 1,5 відсотків відповідно до пп1.2.п.16-1 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ. Нарахування, утримання та сплата збору до бюджету здійснюється у порядку, встановленому ст.168 ПК.

Зборів, платежі та інших витрати, які повинен сплатити клієнт відсутні.

2.2.

НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ

В результаті отримання кредиту податки і збори за рахунок фізичної особи не сплачуються на підставі пункту 165.1.29 ст.165 ПКУ, за умови виконання умов договору.

При наданні коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту загальна сума зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками складатиме ______ грн, з яких :

1) ___ грн. (проценти за користування кредитом)

2) __ грн. (розмір наданого кредиту)

3) ___ грн. інші витрати споживача на додаткові та супутні послуги, які підлягають сплаті на користь третіх осіб згідно з вимогами законодавства України та/або умовами договору про споживчий кредит

ü      страхові та податкові платежі ____ грн.

ü      збори на обов’язкове державне пенсійне страхування ___грн.

ü      біржові збори __ грн.

ü      платежі за послуги державних реєстраторів __ грн.

ü      платежі за послуги нотаріусів __ грн.

ü      платежі за послуги інших осіб__ грн.

ü      _________ вкажіть інші _ грн.).

У разі відсутності у кредитодавця інформації про вартість певної додаткової чи супутньої послуги, що надаватиметься споживачу третьою особою та є обов’язковою для отримання кредиту, орієнтовна вартість такої послуги визначається за аналогічними, вже укладеними кредитодавцем договорами про споживчий кредит за попередні три місяці, або у разі відсутності таких договорів за середньою вартістю такої послуги, визначеною кредитодавцем за результатами аналізу вартості послуг, що пропонуються щонайменше трьома постачальниками на ринку таких послуг

3. ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

3.1. НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ

3.1.1

Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг. Строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору:

         Позичальник має право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору відмовитися від договору про споживчий кредит без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів.

Про намір відмовитися від Договору Позичальник повідомляє Кредитодавця у письмовій формі до закінчення цього строку.

Якщо Позичальник подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій.

Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору позичальник зобов’язаний повернути кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з Договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою. договором.

Відмова від Договору є підставою для припинення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг, що були визначені як обов’язкові для отримання кредиту, укладених Позичальником/

Право на відмову від договору не застосовується щодо: 1) договорів про споживчий кредит, виконання зобов’язань за якими забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів); 2) споживчих кредитів, наданих на придбання робіт (послуг), виконання яких відбулося до закінчення строку відмови від договору про споживчий кредит.

3.1.2

Мінімальний строк дії договору (якщо застосовується):

 Мінімальний строк дії договору не застосовується

3.1.3

Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій;

Позичальник має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів.

Позичальник зобов’язаний повідомити Кредитодавця про намір дострокового повернення кредиту шляхом надання відповідної письмової заяви та у разі дострокового повернення кредиту сплатити Кредитодавцю проценти за користування кредитом та вартість усіх послуг, пов’язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту, за період фактичного користування кредитом.

Якщо Позичальник скористався правом повернення кредиту шляхом збільшення суми періодичних платежів, Кредитодавець зобов’язаний здійснити відповідне коригування зобов’язань позичальника у бік їх зменшення та на вимогу Позичальника надати йому новий графік платежів.

Позичальник у разі дострокового повернення споживчого кредиту сплачує Кредитодавцю проценти за користування кредитом та вартість усіх послуг, пов’язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту (за наявності), за період фактичного користування кредитом.

У разі розірвання Позичальником договору про надання додаткових чи супутніх послуг, який є обов’язковим для укладення Договору, та неукладення протягом 15 календарних днів нового договору про надання таких самих послуг з особою, що відповідає вимогам Кредитодавця, та з урахуванням вимог закону, Кредитодавець має право вимагати дострокового виконання зобов’язань за Договором

Або

Позичальник має право достроково розірвати договір лише за умови дострокового повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом.

3.1.4

Порядок внесення змін та доповнень до договору;

Зміни та доповнення до Договору вносяться за взаємною згодою Сторін та оформляються шляхом підписання Сторонами додаткових договорів у письмовій формі

Будь-які повідомлення та документи, які Позичальник зобов’язаний надавати Кредитодавцю згідно до умов Договору, повинні бути викладені у письмовій формі та будуть вважатись наданими належним чином якщо вони надіслані рекомендованим листом або доставлені особисто за адресою зазначеною в Договорі

Будь - які повідомлення та документи, які надаються Кредитодавцем Позичальнику згідно до умов Договору у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення, повинні бути викладені в письмовій формі та будуть вважатись наданими належним чином, якщо вони надіслані простим або рекомендованим листом або телеграмою (далі – листів) за місцем проживання Позичальника, вказаним у Договорі або наданні Позичальнику особисто. Сторони погодились, що повідомлення та/або документи вважаються отриманими Позичальником на десятий календарний день з дня реєстрації листа та/або рекомендованого листа та/або телеграми у відділенні почтового зв’язку/ телеграфі ( при цьому Позичальник несе ризики отримання таких листів у строк, що перевищує 10 (десять) календарних днів), або в день особистого вручення Позичальнику вказаний в повідомленнях та/або документах.

3.1.5

Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги;

Тип  процентної ставки – фіксована, не може бути збільшена без письмової згоди Позичальника

3.2. ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ІЗ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМ ЩОДО НАСТУПНОГО ЇХ ПОВЕРНЕННЯ

3.2.1

Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг. Строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору:

Для такого виду фінансової послуги договором та законодавством не передбачено право на відмову від договору.

3.2.2

Мінімальний строк дії договору (якщо застосовується):

Мінімальний строк дії договору не застосовується

3.2.3

Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій;

Вкладник має право достроково в будь – який час в односторонньому порядку розірвати цей Договір з дотриманням таких правил:

1) Вкладник зобов’язаний письмово подати вимогу до Спілки про свій намір достроково розірвати цей Договір за 15 (п’ятнадцять) робочих днів до запланованої дати розірвання Договору, а Спілка зобов’язана прийняти цю письмову вимогу та її зареєструвати;

2) у разі дострокового припинення дії Договору з ініціативи Вкладника перерахунок процентів провадиться з початку дії Договору, Вкладникові повертається сума Вкладу та виплачуються проценти, нараховані за фактичне користування Вкладом за у розмірі 5% річних.

3) за результатами перерахунку процентів, Вкладник зобов’язаний повернути Спілці надмірно отримані грошові кошти. Повернення надмірно отриманих грошових коштів може здійснюватись:

- шляхом їх внесення до каси або на поточний рахунок Спілки;

- шляхом відрахування частини коштів Вкладу , які б мали бути повернуті Вкладнику.

4) Спілка зобов’язана виконати письмову вимогу та повернути Вкладнику всі належні йому грошові кошти відповідно до умов цього Договору упродовж 30 (тридцяти) календарних днів з дати, вказаної Вкладником як запланованої дати розірвання Договору;

5) днем припинення нарахування процентів за Вкладом є запланована дата розірвання Договору вказана Вкладником у письмовій вимозі.

3.2.4

Порядок внесення змін та доповнень до договору;

Усі зміни та доповнення до Договору вносяться за взаємною згодою сторін та оформлюється шляхом підписання Сторонами додаткових договорів в наступному порядку:

Пропозиція про зміну істотних умов Договору (повідомлення) надсилається іншій Стороні листом у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення або вручається під особистий підпис Вкладнику чи представнику Спілки із відміткою про дату відправлення та отримання.

Сторона Договору зобов’язана надати письмову відповідь протягом 10 робочих днів з дня отримання листа чи вручення пропозиції під особистий підпис.

Якщо Сторона Договору не погодилась із змінами, доповненнями або не надала відповідь у строк передбачений Договором, пропозиція вважаються не прийнятою.

Якщо Сторона Договору погодилась із пропозицією, додатковий договір укладається за місцезнаходженням Спілки, в письмовій формі, протягом 10 робочих днів з дня надання письмової відповіді.

Зміни до Договору вступають в дію з дня підписання додаткового договору.

3.2.5

Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги;

Тип  процентної ставки – фіксована, не може бути збільшена без письмової згоди Вкладника.

4. МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ:

4.1.

Можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг

1. Скарги споживача фінансових послуг кредитною спілкою в позасудовому порядку розглядаються в порядку передбаченому ЗУ «Про звернення громадян» за місцезнаходженням кредитної спілки.

2. Споживач фінансових послуг може звернутися із скаргою для позасудового розгляду згідно законодавства до:

2.1. Національний Банк України  (НБУ) місцезнаходження: Україна, 01601, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІНСТИТУТСЬКА, будинок 9, Зручна онлайн-форма на вебсайті НБУ; Для електронного звернення: nbu@bank.gov.ua (заповніть і надішліть форму та за потреби додайте супровідні матеріали. Але розмір вкладення – не більше 10 МБ); Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601; Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ, 01601;  Телефон: 0 800 505 240; Пн-Чт 9:00 – 18:00, Пт 9:00 – 16:45; Запис на особистий прийом: через онлайн-форму або за тел. 0 800 505 240; Громадська приймальня: вул. Інститутська, 12, кімн. 24

2.2.Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) - ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ,

тел.: 279-12-70; факс 279-48-83, head@consumer.gov.ua

Головне управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області

Поштова адреса: 14034, м. Чернігів, вул.1-го Травня, буд. 180;

офіційний веб-сайт: https://dpsscn.gov.ua; E-mail: post@dpsscn.gov.ua

тел. (04622) 3-01-19

          2.3. Корюківська районна державна адміністрація Чернігівської області

15300, вул.Шевченка 60, м.Корюківка Чернігівської області

Тел/Факс: 8(04657)21558, 

офіційний веб-сайт:http://koradm.cg.gov.ua, ел. адреса: koradm_post@cg.gov.ua ,

           2.4. Корюківська об’єднана територіальна громада 

Місцезнаходження: 15300, Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Бульварна, 6

E-mail адреса: koryukivka.rada@gmail.com Контактний телефон: (04657) 2-14-76

4.2

Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства".

Законодавством не передбачено наявність у кредитної спілки гарантійних фондів чи компенсаційних схем при наданні такої фінансової послуги

 

 

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія А01 № 156340 від 11.03.2004р. 

Свідоцтво Держфінпослуг України про реєстрацію фінансової установи: КС № 33 від 11 березня 2004 року. 


Голова правління — Савченко Тетяна Григорівна
Головний бухгалтер — Терещенко Олена Іванівна 

 

 

Аудиторський висновок ›››